Wing Chun Hr

SIFU Leung Yin

Sifu Leung Ngok Yin Potaknut svojim ocem Leungom Billom, sifu Leung Yin počinje se baviti borilačkim vještinama u dobi od 13 godina. Nakon povratka sa svog prvog istočnoazijskog turnira borilačkih vještina, točnije, u školi borilačkih vještina majstora Leunga Sheunga, sifu Leung Yin susreće sigunga Nga Waha Suma. Sigung Ng biva zadivljen talentom sifua Leunga Yina te njegovom strašću za učenjem borilačkih vještina. Uz odobrenje majstora Leunga Sheunga i svoga oca Leunga Billa, sifu Leung Yin počinje trenirati pod vodstvom sigunga Nga. Sifu Leung Yin potom dobiva još jednog učitelja i to sifua Panga Kama Fata, tadašnjeg učenika Ipa Mana, koji ga podučava tajlandskome boksu. Sifu Leung Yin počinje trenirati u ranim jutarnjim satima, izvodeći različite fizički zahtjevne vježbe, ne mareći za vrijeme. I tako dvije godine. Potom sudjeluje na brojnim turnirima kako bi stekao iskustvo. Nakon što osvaja brojna prvenstva, stječe titulu Gold Medal Boxer. Sigung Ng skrbi za sifua Leunga Yina za vrijeme podučavanja, a sifu Leung Yin pomaže sigungu Ngu pri treniranju učenika u njegovoj školi borilačkih vještina. Uz svu surovost treninga, sigung Ng ujedno iskazuje i očinsku brižnost u odnosu prema svome učeniku. 1971. godine sifu Leung Yin sudjeluje na drugom istočnoazijskom borilačkom turniru. Veliki majstor Ip Man pritom osobno prati sifua Leunga Yina do zračne luke bodreći ga da pokaže svoje najbolje. Sifu Leung Yin osvaja drugo mjesto na turniru čime ulazi u povijest kao prvi praktikant Wing Chuna koji postiže tako visok rezultat na jednom međunarodnom natjecanju borilačkih vještina.

Mnogi znaju pitati sifua Leunga Yina zašto sigunga Nga naziva svojim sifuom, a ne svoga prvog učitelja, majstora Leunga Sheunga. Sifu Leung Yin odgovara da je tomu tako jer sigunga Nga smatra svojim mentorom. Sigung Ng je, prema njegovim riječima, bio taj uz kojega je proveo 40 godina te koji ga je, poput oca, učio kako se s poštovanjem odnositi prema ljudima. No reći će i: "Obojica su bili moji sifui". Danas, nakon smrti sigunga Nga, sifua Leunga Yina izrazito cijene svi koji treniraju Wing Chun u Hong Kongu. Sifu Leung Yin trenutno podučava Wing Chun za primjenu u stvarnim životnim situacijama te tako pridonosi njegovu razvoju i razumijevanju u filozofskim okvirima koje je preuzeo od majstora Leunga Sheunga i sigunga Nga Waha Suma.